ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
2,502
ปีนี้
15,257
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
60,945
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

1
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน),เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
02 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

ด้วยจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

02 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" หรือ "ไทยดี",เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลงทะเบียนใช้งาน แอปพลิเคชัน "ไทยดี" เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

02 มิถุนายน 2566

รายชื่อผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  2566 หมู่ที่  1-  15,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
08 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคอนสาย ทั้ง 5 แห่ง เปิดรับสมัครเด็กเล็กอายุ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566),เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคอนสายทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำแคนแก่นคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุโพนเสมา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริวัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคอนสาย

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

03 เมษายน 2566

ผลการประกวดตามโครงการเทศกาลเสื่อกกเทศบาลตำบลคอนสาย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
16 มีนาคม 2566

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
10 มีนาคม 2566

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานี,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
07 มีนาคม 2566

ขอเชิญชวนเที่ยวเทศกาลเสื่อกกเทศบาลตำบลคอนสาย ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

เชิญเที่ยวงานเทศกาลเสื่อกกตำบลคอนสาย วันที่ 3 (27 ก.พ. 66)
17.00 น. พิธีเปิด
17.30 น. การแสดงประกอบพิธีเปิด
18.00 น. การแสดงหมอลำกลอน
19.00 น. รำวงย้อนยุค
21.00 น. การแสดงของจ่าหรีดอุดร
21.45 น. การแสดงของเอม อภัสราพร้อมทีมงาน จนปิดงาน 24.00 น.
ชมฟรี

24 กุมภาพันธ์ 2566

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.  3  ปี  2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
24 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
18 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566
ท่านสามารถเข้าตอบแบบสอบสำรวจได้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง
     2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม
01 มกราคม 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ "ผลการแข่งเรือพาย การประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
09 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือพายเทศบาลตำบลคอนสายและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
04 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)