ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
291
เดือนที่แล้ว
2,502
ปีนี้
15,257
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
60,945
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

นางสาวนิชฎา พาลี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนิชฎา พาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นายกู้ตะวัน อาษาไชย
นักวิชาการศึกษา


นางกนกวรรณ สายแสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญนภา สังสะอาด
ครู


นางสาววาทินี สรวงศิริ
ครูนางจงจิตร อินทสร้อย
ครู
0821199815


นางสาววลัยรัตน์ อินทะนู
ครู


นางสาวจำเนียร คำสวนจิก
ครูนางสาวปนิตา ละดาดาษ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางวิชญาดา จันทรเสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายรันตรี เกิดเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสไบทิพย์ หงส์วิเศษ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางราตรี จันอ่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนิรมล ปราบพาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางหนูพร พรมสอน
ผู้ดูแลเด็ก