ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
2,663
ปีนี้
31,002
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
76,690
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อต่อเทศบาลตำบลคอนสาย29 มิ.ย. 2566
2ประกาศเรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256629 มิ.ย. 2566
3 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256627 ม.ค. 2566
4ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้ส้นเปลืองและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 ต.ค. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ13 ก.ย. 2564
6ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ256510 ก.ย. 2564
7ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 256430 เม.ย. 2564
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคอนสายพ.ศ.25645 ม.ค. 2564
9ประกาศ ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25641 ม.ค. 2564
10แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
11ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 ก.ย. 2563
12ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)13 มิ.ย. 2562
13แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 มิ.ย. 2551

1