ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
2,663
ปีนี้
31,002
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
76,690
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256626 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน7 พ.ค. 2544
3รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 เม.ย. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง การแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล11 ก.พ. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11 ก.พ. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน11 ก.พ. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 ก.พ. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาย เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ11 ก.พ. 2565
9ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11 ก.พ. 2565

1