ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
2,663
ปีนี้
31,002
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
76,690
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254210 ก.ค. 2566
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256210 ก.ค. 2566
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256210 ก.ค. 2566
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.256210 ก.ค. 2566
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256523 ธ.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256530 ส.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256515 ส.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256528 มิ.ย. 2565
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256528 ก.พ. 2565
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 ก.ย. 2564

1