ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร






ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
514
เดือนที่แล้ว
2,663
ปีนี้
31,002
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
76,690
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 256712 ต.ค. 2566
2รายงานการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 25663 ต.ค. 2565
3แผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานย่อย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 ต.ค. 2565
4แผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานย่อย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
5แผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานย่อย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
6แผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานย่อยกองการศึกษา ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.ย. 2565
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 15 ก.ย. 2565
8แผนการเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่2 เดือน มกราคม -มีนาคม 25654 ม.ค. 2565
9แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256521 ต.ค. 2564
10แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.256430 ก.ย. 2563
11เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25641 ก.ย. 2563

1